Premi de la CCC a la Millor Iniciativa Lingüística del sector comercial

Premis2

Els Sabors del Món

Premi de la CCC a la Millor Iniciativa Lingüística del sector comercial

Memorial Mercè Canal

Premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial 2012 en la categoria d’Entitats, novembre de 2012

“La finalitat del reconèixer l’esforç que fan les entitats, empreses i associacions del sector del comerç, dels serveis i del turisme per promoure l’ús del català.

  • Usar habitualment o de manera prioritària el català en la política comunicativa.
  • Usar el català en l’atenció al públic, la retolació, publicitat, l’etiquetatge.
  • Fer actuacions què hagin contribuït de manera significativa a la dinamització de l’ús del català.
  • Dur a terme actuacions per potenciar la formació en català i de català del sector, de l’entitat o del personal de l’establiment.
  • Mostrar u interès especial per la catalanització del material tècnic o administratiu.
  • Fer inversions econòmiques per aconseguir la normalització del català.”